Ecoexpress24.pl dalej gra z Ruchem

Miło nam poinformować, że do 30 czerwca 2020 r. przedłużona została umowa sponsorska z marką ecoexpress24.pl.

W ramach umowy logotyp ecoexpress24.pl nadal będzie obecny na przodzie koszulek meczowych, drukach okołomeczowych, a reklama platformy eksponowana będzie na stadionie przy Cichej. Ruch przeprowadzi też akcje marketingowe w szkołach i na stadionie adresowane do młodzieży szkolnej i kibiców, promujące selektywną zbiórkę odpadów.

Ecoexpress24.pl to innowacyjna platforma online zrzeszająca najlepsze firmy zajmujące się odbiorem odpadów, w szczególności odpadów budowlanych, działająca na terenie całego kraju.  W dobie coraz większej troski o środowisko naturalne selektywna zbiórka odpadów jest jednym  z najbardziej pożądanych i promowanych zachowań społecznych. Każdy z nas, niewielkim nakładem sił i środków, dbając jedynie o właściwą segregację i zagospodarowanie wytwarzanych odpadów może przyczynić się do znaczącej poprawy stanu środowiska. Ecoexpress24.pl jest platformą skierowaną do klientów i dostawców usług propagującą prawidłowe postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów u źródła, w tym gruzu i innych odpadów poremontowych, których odbiór dzięki nowoczesnej aplikacji i stronie internetowej staję się dziś szybki i bardzo prosty.

 

Data dodania: 2020-03-19